Hlavní obsah

thankless [ˈθæŋkləs or ˈθæŋklɪs]

Přídavné jméno