Hlavní obsah

thankless [ˈθæŋklɪs]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

thankless: thankless tasknevděčný úkol