Hlavní obsah

mnohokrát

Číslovka

  1. (častokrát) many times(opakovaně) repeatedly
  2. (mnohonásobně) manifold(ly)Mnohokrát se omlouvám za co.Thousand apologies for sth.Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

Vyskytuje se v

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

popsat: Už bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...

uprchnout: Mnoho lidí uprchlo ze země.Many people fled the country.

velmi: velmi mnohoa great many

z, ze: jeden z mnohaone of many

zabírat: Zabírá to příliš mnoho místa.It takes up too much space.

zdar: Mnoho zdaru!Best of/Good luck!

count: v mnoha ohledech, z mnoha důvodůon a number of counts

many: (až příliš) mnoho, hodnětoo many

number: spousta, mnoho, nesčetně koho/čehoany number of sb/sth

oblige: děkuji mnohokrátform. much obliged

thousand: mnohokrát se omlouvámthousand apologies

way: v mnoha ohledechin many ways

ado: mnoho povyku pro nicmuch ado about nothing

case: v mnoha případechin many cases

face: Vidím zde mnoho nových tváří.I see many new faces here.

fish: mnoho druhů rybmany fishes

much: Mnohokrát (vám) děkuji.Thank you very much.

on: Strávili jsme tím příliš mnoho času.We spent too much time on it.

strand: Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.The storm stranded many travellers at the airports.

time: mnohokrát za denmany times a day

very: Děkuji mnohokrát.Thank you very much.