Hlavní obsah

mnoho

Číslovka

  • (u počitatelných) many(u nepočitatelných) much(spousta) a lot, lots of, plenty ofhovor. good/great deal, čeho bunch, scores of sthpříliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much watero mnoho lepšímuch betterMnoho zdaru!Good luck!, Best of luck!

Vyskytuje se v

být: There are many things ...Je mnoho věcí ...

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

mnoho: too many questions/much waterpříliš mnoho otázek/vody

popsat: Much has been written about ...Už bylo popsáno mnoho papíru o ...

uprchnout: Many people fled the country.Mnoho lidí uprchlo ze země.

velmi: a great manyvelmi mnoho

z, ze: one of manyjeden z mnoha

zabírat: It takes up too much space.Zabírá to příliš mnoho místa.

zdar: Best of/Good luck!Mnoho zdaru!

count: on a number of countsv mnoha ohledech, z mnoha důvodů

many: too many(až příliš) mnoho

number: any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čeho

way: in many waysv mnoha ohledech

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

case: in many casesv mnoha případech

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

fish: many fishesmnoho druhů ryb

much: Furniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.

on: We spent too much time on it.Strávili jsme tím příliš mnoho času.

strand: The storm stranded many travellers at the airports.Bouře uvěznila na letištích mnoho cestujících.