Hlavní obsah

mnohoznačný

Přídavné jméno

  • (nejednoznačný) ambiguous, multivocal(o více významech) ling. polysemous