Hlavní obsah

number [ˈnʌmbə]

Podstatné jméno

  1. číslo, čísliceTake number 15 tram.Jeďte tramvají číslo patnáct.number boardčíselná tabuleroom numberčíslo pokojelicence plate numberčíslo poznávací značky
  2. of sth počet, množství čehosth without numbernesčetný co, nespočet čeho
  3. of sb/sth několik, nejeden, celkem dost koho/čeho lidí ap.any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čehoa number of timesnejednou, poměrně hodněkrát

Vyskytuje se v

E number: éčka, potravinářské látky řady EE numbers

large: velké množství, hodně čehoa large amount/number of sth

number: řadit (se), počítat (se) mezi koho/co do určité skupinybe numbered among sb/sth

number one: myslet hlavně na sebe, starat se především o sebelook out for number one

ordinal: číslovka řadováordinal (number)

bank: číslo bankovního účtuekon. bank account number

cardinal: základní číslovkamat. cardinal number

complex: komplexní číslomat. complex number

count: v mnoha ohledech, z mnoha důvodůon a number of counts

daytime: číslo, na něž lze volat přes dendaytime phone number

digit: trojciferné/trojmístné číslothree digit number

even: sudý pozice, věc ap.even-numbered

iodine: jodové číslochem. iodine number

Mach: Machovo čísloMach number

octane: oktanové číslooctane number

odd: lichý pozice, věc ap.odd-numbered

order: pořadové čísloorder number

personalized: poznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.personalized AmE license/BrE number plate

phone: telefonní číslophone number

punch: naťukat číslo do čeho přístrojepunch (a number) into sth

quantum: kvantové čísloquantum number

serial: sériové číslo výrobní, pořadové číslo, AmE též identifikační číslo vojáka USAserial number

street: číslo domu v ulicistreet number

superior: v početní přesile/převazenumerically superior, superior in numbers

superiority: přesila, početní převahanumerical superiority, superiority in numbers

telephone: denní číslo na něž se lze dovolat jen přes dendaytime telephone number

tone: odkazovací tón(number) unobtainable tone

withhold: skryté číslo volajícíhowithheld number

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

figure: trojmístné číslothree-figure number

make up: doplnit počty/stav do požadované výšemake up the numbers

numbers game: mást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostechplay the numbers game

celkový: celkový počettotal number, total

celý: mat. celé číslowhole number, integer

číslo: trojmístné číslothree-digit number

číslovka: číslovka základní/řadovácardinal/ordinal number

čítat: čítající kolikhaving, numbering sth, celkově totalling sth

dvojný: ling. dvojné číslodual (number)

éčko: éčka konzervantyE numbers

jednomístný: mat. jednomístné číslosingle digit number

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny

minus: být v minusufirma účetně be in the red (numbers), osoba na účtě have an overdraft

náhodný: stat. náhodné číslorandom number

návštěvnost: návštěvnost stránek internetovýchnumber of visits

neutronový: neutronové čísloneutron number

oběť: (celkový) počet obětí neštěstídeath/death toll, number of casualties

ověřovací: ověřovací kódconfirmation number

počet: počet obyvatelnumber of inhabitants, population

početní: početní převahasuperior numbers, numerical superiority

poznávací: státní poznávací značkaštítek BrE number/AmE license plate

převaha: početní převahasuperiority in numbers

racionální: mat. racionální číslorational number

reálný: mat. reálné čísloreal number

registrační: registrační čísloregistry/registration number

rodný: rodné číslobirth certificate number

řadový: ling. řadová číslovkaordinal number

sériový: sériové čísloserial number

sezení: (počet) míst k sezenínumber of seats, seating capacity

státní: státní poznávací značkačíslo registration/AmE license number, cedulka number/AmE license plate

telefonní: telefonní číslo(tele)phone number

tón: vyzváněcí/odkazovací tónringing/(number) unobtainable tone

úhoz: počet úhozů za minutu ap.keystroke rate, number of characters (per minute)

výherní: výherní číslawinning numbers

výrobní: výrobní čísloserial number

záporný: záporná číslanegative numbers

značka: dopr. státní poznávací značkacedulka BrE number/AmE license plate, číslo BrE registration/AmE license number

ztráta: ztráty na životechloss of life, počet mrtvých death toll, (number of) casualties

jednička: Pojedeme jedničkou.We will take the number one tram/bus.

množství: velké množství policistůlarge numbers of policemen

nepřeberný: nepřeberné množství čehoinfinite number of sth

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

přibýt: Žáků přibylo.The number of pupils increased.

přítomný: počet přítomnýchnumber of people present

sedět: Ta čísla nesedí.These numbers don't tally.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonováníSorry, wrong number.

ubýt: Ubylo nezaměstnaných.The number of the unemployed decreased.

ubývat: Studentů ubývá.The number of students is decreasing.

zmenšit: zmenšit počet čehoreduce the number of sth

velká: euf. jít na velkou (stranu) na záchodgo number two, do a number two