Hlavní obsah

number [ˈnʌmbə]

Podstatné jméno

  1. číslo, čísliceTake number 15 tram.Jeďte tramvají číslo patnáct.number boardčíselná tabuleroom numberčíslo pokojelicence plate numberčíslo poznávací značky
  2. of sth počet, množství čeho
  3. of sb/sth několik, nejeden, celkem dost koho/čeho lidí ap.any number of sb/sthspousta, mnoho, nesčetně koho/čeho

Vyskytuje se v

E number: éčka, potravinářské látky řady EE numbers

large: velké množství, hodně čehoa large amount/number of sth

number: řadit (se), počítat (se) mezi koho/co do určité skupinybe numbered among sb/sth

number one: myslet hlavně na sebe, starat se především o sebelook out for number one

ordinal: číslovka řadováordinal (number)

bank: číslo bankovního účtuekon. bank account number

cardinal: základní číslovka, kardinální číslomat. cardinal number

complex: komplexní číslomat. complex number

count: v mnoha ohledech, z mnoha důvodůon a number of counts

daytime: číslo, na než lze volat přes dendaytime phone number

digit: trojciferné/trojmístné číslothree digit number

even: sudý pozice, věc ap.even-numbered

iodine: jodové číslochem. iodine number

Mach: Machovo čísloMach number

octane: oktanové číslooctane number

odd: lichý pozice, věc ap.odd-numbered

order: pořadové čísloorder number

personalized: poznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.personalized AmE license/BrE number plate

phone: telefonní číslophone number

punch: naťukat číslo do čeho přístrojepunch (a number) into sth

quantum: kvantové čísloquantum number

serial: sériové číslo výrobní, pořadové číslo, AmE též identifikační číslo vojáka USAserial number

street: číslo domu v ulicistreet number

superior: v početní přesile/převazenumerically superior, superior in numbers

superiority: přesila, početní převahanumerical superiority, superiority in numbers

telephone: denní číslo na něž se lze dovolat jen přes dendaytime telephone number

tone: odkazovací tón(number) unobtainable tone

withhold: skryté číslo volajícíhowithheld number

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

figure: trojmístné číslothree-figure number

numbers game: mást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostechplay the numbers game

celkový: celkový počettotal number, total

celý: mat. celé číslowhole number, integer

číslo: trojmístné číslothree-digit number

číslovka: číslovka základní/řadovácardinal/ordinal number

čítat: čítající kolikhaving, numbering sth, celkově totalling sth

dvojný: ling. dvojné číslodual (number)

éčko: éčka konzervantyE numbers

jednomístný: mat. jednomístné číslosingle digit number

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

minus: být v minusufirma účetně be in the red (numbers), osoba na účtě have an overdraft

náhodný: stat. náhodné číslorandom number

návštěvnost: návštěvnost stránek internetovýchnumber of visits

neutronový: neutronové čísloneutron number

oběť: (celkový) počet obětí neštěstídeath/death toll, number of casualties

ověřovací: ověřovací kódconfirmation number

počet: počet obyvatelnumber of inhabitants, population

početní: početní převahasuperior numbers, numerical superiority

poznávací: státní poznávací značkaštítek BrE number/AmE license plate

převaha: početní převahasuperiority in numbers

racionální: mat. racionální číslorational number

reálný: mat. reálné čísloreal number

registrační: registrační čísloregistry/registration number

rodný: rodné číslobirth certificate number

řadový: ling. řadová číslovkaordinal number

sériový: sériové čísloserial number

sezení: (počet) míst k sezenínumber of seats, seating capacity

státní: státní poznávací značkačíslo registration/AmE license number, cedulka number/AmE license plate

telefonní: telefonní číslo(tele)phone number

tón: vyzváněcí/odkazovací tónringing/(number) unobtainable tone

úhoz: počet úhozů za minutu ap.keystroke rate, number of characters (per minute)

výherní: výherní číslawinning numbers

výrobní: výrobní čísloserial number

záporný: záporná číslanegative numbers

značka: dopr. státní poznávací značkacedulka BrE number/AmE license plate, číslo BrE registration/AmE license number

ztráta: ztráty na životech počet mrtvýchdeath toll, (number of) casualties

jednička: Pojedeme jedničkou.We will take the number one tram/bus.

množství: velké množství policistůlarge numbers of policemen

nepřeberný: nepřeberné množství čehoinfinite number of sth

omyl: To musí být omyl.It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.

přibýt: Žáků přibylo.The number of pupils increased.

přítomný: počet přítomnýchnumber of people present

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonováníSorry, wrong number.

ubýt: Ubylo nezaměstnaných.The number of the unemployed decreased.

ubývat: Studentů ubývá.The number of students is decreasing.

zmenšit: zmenšit počet čehoreduce the number of sth

velká: euf. jít na velkou (stranu) na záchodgo number two, do a number two