Hlavní obsah

náhodný

Vyskytuje se v

divák: náhodný divák přihlížejícíbystander

setkání: náhodné setkáníchance meeting

výběr: náhodný/namátkový výběrrandom choice

accidental: náhodné/neúmyslné zabitíaccidental killing

meeting: náhodné setkáníchance meeting

random: náhodný vzorekrandom sample

náhodný: stat. náhodné číslorandom number