Hlavní obsah

cílený

Vyskytuje se v

bez, beze: bez cíle bloudit ap.aimlessly

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

doběhnout: doběhnout do cíleget to/reach the finish

accomplish: accomplish one's goaldosáhnout (svého) cíle

mystery: mystery tour/tripvýlet bez předem oznámeného cíle, výlet do neznáma

goal: achieve one's goaldosáhnout svého cíle

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.