Hlavní obsah

aim [eɪm]

Vyskytuje se v

aim: be aimedat sth mít za cíl co, být zaměřený na co, zaměřovat (se) na co

damned: I'm damned if ...ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

sorry: (I'm) sorrypromiňte, pardon, je mi líto

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

all: I'm all alone.Jsem úplně sám.

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

bored: I'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.

business: I'm here on business.Jsem tady služebně.

certain: I'm not certain of it.Nejsem si tím jistý.

fine: I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

fussed: I'm not fussed about it.To mě neštve., To je mi fuk.

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

go: I'm going tomorrow.Zítra odjíždím.

going: I'm going to do it.Já to udělám.

gonna: I'm gonna do it.Já to udělám.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Upřímně mu to přeji., Mám radost i za něj.

head: I'm heading for ...Mám namířeno do ...

home: I'm going home.Jdu domů.

hot: I'm hot.Je mi horko.

indifferent: I'm indifferent.Je mi jedno. který si vezmu ap.

intrude: I hope I'm not intruding.Doufám, že neruším.

invite: I'm invited to dinner.Jsem pozván na večeři.

Irish: I'm Irish.Jsem Ir.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

late: I'm sorry I'm late.Promiňte, že jdu pozdě.

like: I'm sorry to intrude on you like this.Promiňte, že vás takhle ruším.

off: I'm off coffee.Kávu už nepiju.

one: I'm not one for political changes.Nejsem pro politické změny.

over: I'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.

see: I'm here to see Mr ...Jdu za panem... mám zde s ním schůzku

sicken: I'm sickening for a cold.Leze na mě rýma.

text: I'm gonna text you.Pošlu ti esemesku.

unaccustomed: I'm unaccustomed to wearing suits.Nejsem zvyklý nosit oblek.

under: I'm under pressure.Jsem pod tlakem.

warm: I'm warm.Je mi (příjemně) teplo.

way: I'm on my/the way (to...).(Už) Jsem na cestě (do...).

well: I'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.

what: Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

afraid: I'm afraidobávám se, bohužel omluva, nesouhlas