Hlavní obsah

strive [straɪv]

Slovesopt strove/strived, pp striven/strived

  1. for sth, to do sth snažit se, usilovat o co udělat něco
  2. against sth bojovat proti čemu