Hlavní obsah

cílený

Vyskytuje se v

bez, beze: bez cíle bloudit ap.aimlessly

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

doběhnout: doběhnout do cíleget to/reach the finish