Hlavní obsah

cílit

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

bez, beze: bez cíle bloudit ap.aimlessly

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

doběhnout: doběhnout do cíleget to/reach the finish

accomplish: dosáhnout (svého) cíleaccomplish one's goal

mystery: výlet bez předem oznámeného cíle, výlet do neznámamystery tour/trip

goal: dosáhnout svého cíle, splnit si svůj cílachieve one's goal

lap: Dvě kola do cíle.Two laps to go.