Hlavní obsah

large [lɑːdʒ]

Vyskytuje se v

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

large: a large amount/number of sthvelké množství, hodně čeho

loom: loom large in sthbýt strašákem, vznášet se jako hrozba kde kriminalita ap.

writ: be writ largebýt jasně patrný

gut: anat. large/small guttlusté/tenké střevo

intestine: small/large intestinetenké/tlusté střevo

large-scale: large-scale productionvelkovýroba

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

production: large-scale productionvelkovýroba

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

scale: on a large scaleve velkém

bělásek: cabbage white, large whitebělásek zelný

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things consideredcelkem vzato

část: in large part, for the most part, largelyz velké části

míra: largely, greatly, to a large extentvelkou měrou

množství: in large quantitiesve velkém množství

nadživotní: larger-than-life/heroic statuesocha v nadživotní velikosti

palcový: large headline, screamer, hl. přes celou stranu banner headlinepalcový titulek

překonat: cover a large distancepřekonat velkou vzdálenost

střevo: small/large intestineanat. tenké/tlusté střevo

suverénně: sail to victory, win clearly/by a large marginsuverénně zvítězit

svoboda: be free/at liberty, po útěku be at largebýt na svobodě

tlustý: large intestineanat. tlusté střevo

trochu: slightly largertrochu větší

útěk: be on the run, be at largebýt na útěku zločinec

velký: do sth on a large scaledělat co ve velkém

nést: He was carrying a large bag.Nesl velkou tašku.

svět: largest in the worldnejvětší na světě

v, ve: produce on a large scalevyrábět ve velkém

valný: great/overwhelming/large majorityvalná většina

výběr: large selection/choice of sthvelký výběr čeho

značný: to a considerable/large extentdo značné míry

roztočit: whoop/live it up, BrE slang. large itroztočit to slavit ap.

bulk: bulk (large)jevit se obrovským