Hlavní obsah

large [lɑːdʒ]

Vyskytuje se v

bulk: bulk (large)jevit se obrovským

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

loom: loom large in sthbýt strašákem, vznášet se jako hrozba kde kriminalita ap.

writ: be writ largebýt jasně patrný

gut: anat. large/small guttlusté/tenké střevo

intestine: small/large intestinetenké/tlusté střevo

large-scale: large-scale productionvelkovýroba

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

production: large-scale productionvelkovýroba

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

scale: on a large scaleve velkém

bělásek: bělásek zelnýcabbage white, large white

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

část: převážná část čehomajor part, the largest part of sth

míra: velkou měroulargely, greatly, to a large extent

množství: ve velkém množstvíin large quantities

nadživotní: socha v nadživotní velikostilarger-than-life/heroic statue

palcový: palcový tituleklarge headline, screamer, hl. přes celou stranu banner headline

překonat: překonat velkou vzdálenostcover a large distance

střevo: anat. tenké/tlusté střevosmall/large intestine

suverénně: suverénně zvítězitsail to victory, win clearly/by a large margin

svoboda: být na svoboděbe free/at liberty, po útěku be at large

tlustý: anat. tlusté střevolarge intestine

trochu: trochu většíslightly larger

útěk: být na útěku zločinecbe on the run, be at large

velký: dělat co ve velkémdo sth on a large scale

množství: velké množství policistůlarge numbers of policemen

nést: Nesl velkou tašku.He was carrying a large bag.

svět: největší na světělargest in the world

v, ve: vyrábět ve velkémproduce on a large scale

valný: valná většinagreat/overwhelming/large majority

velký: velký majeteklarge property

velký: velká většinalarge/vast majority

výběr: velký výběr čeholarge selection/choice of sth

značný: do značné míryto a considerable/large extent

roztočit: roztočit to slavit ap.whoop/live it up, BrE slang. large it