Hlavní obsah

shame [ʃeɪm]

Podstatné jméno

  1. studfeel shamestydět seshame-makingzahanbující, ostudný
  2. ostuda, hanba
  3. škoda, smůla výraz politováníIt's a shame.To je škoda.

Vyskytuje se v

shame into: shame sb intosth přimět, dotlačit koho k čemu vyvoláváním pocitu viny či studu

put: put sb to shamezahanbit koho

what: What a pity/shame!To je ale škoda!

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

zrudnout: zrudnout hanboublush with shame

hanba: Že ti není hanba!You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!

stydět se: Styď se!Shame on you!

škoda: To je ale škoda!What a pity/shame!

zahanbit: Svým výkonem mě zahanbila.Her performance put me to shame.

zahanbit: Nenechal se zahanbit.He wouldn't be put to shame., He wouldn't be outdone.