Hlavní obsah

shame into

Sloveso

  • shame sb into sth přimět, dotlačit koho k čemu vyvoláváním pocitu viny či studu