Hlavní obsah

assure [əˈʃʊə]

Vyskytuje se v

assured: be assured of sthmít co jisté, moci si být jistý čím

klidný: You can rest assured.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

spolehnout (se): (You can) rest assured.Spolehněte se.

uklidnit: You can rest assured that ...Mohu tě uklidnit, že ...

zaručit: I can assure you that ...Mohu Vám zaručit, že ...

assure: I (can) assure youmohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte mi