Hlavní obsah

assuredly [əˈʃʊərɪdlɪ]

Vyskytuje se v

assured: be assured of sthmít co jisté, moci si být jistý čím

assured: sb can rest assuredkdo může být klidný, se může spolehnout

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

klidný: Můžete být klidný. spolehněte se ap.You can rest assured.

spolehnout (se): Spolehněte se.(You can) rest assured.

uklidnit: Mohu tě uklidnit, že ...You can rest assured that ...