Hlavní obsah

assuredly [əˈʃʊərɪdlɪ]

Vyskytuje se v

klidný: You can rest assured.Můžete být klidný. spolehněte se ap.

spolehnout (se): (You can) rest assured.Spolehněte se.

uklidnit: You can rest assured that ...Mohu tě uklidnit, že ...

assured: be assured of sthmít co jisté, moci si být jistý čím