Hlavní obsah

sedět

Nedokonavé sloveso

  1. (na židli ap.) sit, be sitting, be seatedsedět u stolusit at the tableSeďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.sedět na bobkusquat, be squattingsedět na Turkasit cross-legged
  2. hovor.(déle se zdržovat) sit (around)
  3. hovor.(spočívat) sithovor.přen. (držet na silnici) hold/grip the roadsedět na vejcíchbrood, sit on eggs
  4. ob.(ve vězení) be behind bars, do time, be in stir/jail, be doing bird, be inside, serve one's time/termob.BrE slang. do one's porridge
  5. hovor.(vyhovovat) komu suit, be right up sb's streethovor.hovor. be sb's speedTahle barva ti sedí.This colour suits you.
  6. hovor.(být výstižný) be very apt, strike home
  7. hovor.(padnout - oblečení ap.) fit, sit (well), be a good fit

Vyskytuje se v

bobek: squat, hunker, sit on one's haunchessedět na bobku

hnutí: sit (stock-)stillsedět bez hnutí

model: model for sbsedět modelem komu

počítač: work/sit at a computerpracovat/sedět u počítače

Turek: sit cross-leggedsedět na Turka

volant: be at/behind the steering wheelsedět/být za volantem

klidně: Sit still.Seď klidně.

klín: be sitting in sb's lap/on sb's knee(s)sedět komu na klíně

naproti: He sat right opposite me.Seděl přímo naproti mně.

okolo: They were sitting around the fire.Seděli okolo ohně.

proti: He sat opposite me.Seděl proti mně.

rovně: Sit upright!, nehrb se Don't slouch!Seď rovně!

vpředu: May I sit at/in the front?Můžu sedět vepředu?

vzpřímeně: sit (bolt) uprightsedět vzpřímeně

založený: sit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbssedět se založenýma rukama nečinně

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

fit: be a good fitsedět, pasovat, zapadat do sebe

slouch: walk/sit with a slouchchodit/sedět shrbeně

splay: sit splay-leggedsedět s koleny/nohama od sebe

squat: be squattingdřepět, sedět na bobku

still: sit stillnehybně sedět, sedět bez hnutí

sun: sit in the sunsedět na slunci

table: sit at the tablesedět u stolu, sednout si ke stolu

tight: hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane

comfort: sit in comfortpohodlně sedět

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

sit: sit at the tablesedět u stolu

porridge: slang. do porridgesedět, být v lochu/base, bručet, lepit pytlíky

twiddle: twiddle one's thumbstočit palci (mlýnek), přen. sedět s rukama v klíně, chytat lelky, lelkovat

sedět: squat, be squattingsedět na bobku