Hlavní obsah

sit

sítsow*, seed

síťnet, mesh, netting

šítsew*, stitch, suture , make*

Vyskytuje se v

fence: sit on the fencetakticky vyčkávat, zůstávat neutrální nepřidat se k žádné straně

haunch: squat/sit (down) on one's haunchesdřepnout/sednout (si) na bobek

knee: (sit) on sb's knees(sedět) na klíně komu

sit on: be sitting onsth sedět na čem, blokovat, z(a)držovat co

sit out: sit sth outpřečkat, přetrpět co, vydržet co až do konce

sit up: sit sb upposadit koho z leže do sedu ap.

back: sit backopřít se pohodlně

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

exam: take/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čeho

jury: be/sit on the jurybýt/zasedat v porotě

slouch: walk/sit with a slouchchodit/sedět shrbeně

splay: sit splay-leggedsedět s koleny/nohama od sebe

still: sit stillnehybně sedět, sedět bez hnutí

sun: sit in the sunsedět na slunci

table: sit at the tablesedět u stolu, sednout si ke stolu

tight: hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane

across: He sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.

at: sit down at the tablesednout si ke stolu

comfort: sit in comfortpohodlně sedět

bobek: sedět na bobkusquat, hunker, sit on one's haunches

dělat: dělat zkouškutake/sit/do an exam

hnutí: sedět bez hnutísit (stock-)still

leh: sed leh cviksit-up

leh: dělat sedy lehydo sit-ups

odstát: nechat odstát covodu ap. leave sth to sit (out), let sth stand, pokrm ap. leave sth to stand

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

posezení: sníst co na posezeníeat sth in one sitting

přečíst (si): přečíst co jedním dechemread sth at one sitting

sed: v seduwhen sitting, in a seated position

sed: sport. sed leh cviksit-up

sedět: sedět na Turkasit cross-legged

sedět: sedět na vejcíchbrood, sit on eggs

skládat: skládat zkoušku z čehotake/sit an exam in sth

terč: přen. snadný terčsitting target/hovor. duck

Turek: sedět na Turkasit cross-legged

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

zkouška: dělat/skládat zkouškutake/sit an exam

dopředu: Sednu si dopředu. v autěI'll sit at the front.

dozadu: Sednu si dozadu.I will sit in the back.

k, ke, ku: sednout si ke stolusit down at the table

klidně: Seď klidně.Sit still.

klín: sedět komu na klíněbe sitting in sb's lap/on sb's knee(s)

krb: Seděli jsme u krbu.We sat by the fireside.

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

posadit se: posadit se ke stolusit at the table

posadit se: posadit se do křeslasit down in an armchair

proti: Seděl proti mně.He sat opposite me.

přihlížet: nečinně přihlížetstand (idly) by, sit back

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

rovně: Seď rovně!Sit upright!

sedět: sedět u stolusit at the table

sednout: Sedněte si (prosím).Sit down (please)., (Please) take a seat.

stůl: sednout si ke stolusit down at the table

u: být u zkouškysit an exam

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

vysedávat: vysedávat po hospodáchsit around in pubs

vzpřímeně: sedět vzpřímeněsit (bolt) upright

založený: sedět se založenýma rukama nečinněsit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbs