Hlavní obsah

sit [sɪt]

Vyskytuje se v

fence: sit on the fencetakticky vyčkávat, zůstávat neutrální nepřidat se k žádné straně

haunch: squat/sit (down) on one's haunchesdřepnout/sednout (si) na bobek

knee: (sit) on sb's knees(sedět) na klíně komu

sit on: be sitting onsth sedět na čem, blokovat, z(a)držovat co

sit out: sit sth outpřečkat, přetrpět co, vydržet co až do konce

sit up: sit sb upposadit koho z leže do sedu ap.

back: sit backopřít se pohodlně

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

exam: take/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čeho

jury: be/sit on the jurybýt/zasedat v porotě

slouch: walk/sit with a slouchchodit/sedět shrbeně

splay: sit splay-leggedsedět s koleny/nohama od sebe

still: sit stillnehybně sedět, sedět bez hnutí

sun: sit in the sunsedět na slunci

table: sit at the tablesedět u stolu, sednout si ke stolu

tight: hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane

across: He sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.

at: sit down at the tablesednout si ke stolu

comfort: sit in comfortpohodlně sedět