Hlavní obsah

across [əˈkrɒs]

Předložka

  1. přes co, napříč čeho, čím místně
  2. sth na opačné/druhé straně čeho, from sth naproti koho/čehoacross the streetpřes ulici, na opačné straně uliceHe sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.
  3. sth na, po celém čem, přes celý co obličej ap.

Vyskytuje se v

board: across the boardvšeobecný, (celo)plošný, obecný

breadth: (across) the length and breadth of sthkřížem krážem, široko daleko, po celé ploše čeho

country: across countrymimo hlavní trasy, po okreskách vyhýbaje se velkým městům

put across, put over: put sth across/overpřesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijato

shot: a shot across the bow of sbvarování komu, výstraha komu

swim: swim (across)sth přeplavat co

way: across the wayhned naproti, přes ulici

clear: clear across the statepřes celý stát

fly: fly acrosspřeletět co

objevit: come across sthnáhodou objevit co narazit na

obloha: in/across the skyna/po obloze

přes, přese: bridge over/across the rivermost přes řeku

facka: slap sb in/across the facedát komu facku

narazit: I came across two errors.Narazil jsem na dvě chyby.

potkat (se): meet sb by chance, run into sb, come across sbnáhodou potkat koho

utéct: They fled across the border.Utekli za hranice.

půda: myšlenka ap. get across, být přijat be taken on boardpadnout na úrodnou půdu

across: across the streetpřes ulici, na opačné straně ulice