Hlavní obsah

country [ˈkʌntrɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. zem(ě) územní celek, státhome countryvlast, domovinacountry of originzemě původu
  2. venkovin the countryna venkověslang. country pancakepřen. koláč, koblížek kravineccountry peoplevenkované, lidé z venkovacountry roadpolní cesta menší hl. nezpevněná komunikace
  3. kraj, region, území s danou vlastnostíwalking countryoblast pro pěší turistiku

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

arabský: arabské zeměArab countries

běh: přespolní běhcross-country run(ning)

běžka: jezdit na běžkáchdo cross-country skiing

lyže: běh na lyžíchcross-country skiing

rozvojový: rozvojové zemědeveloping countries

tancovačka: vesnická tancovačkacountry dance

u: u násodkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our country

venkov: na venkověin the country

venkovan: venkovanécountry people, countrymen

vnitrozemský, vnitrozemní: vnitrozemská země bez přístupu k mořilandlocked country

země: členská zeměmember country

země: průmyslové/rozvojové zeměindustrial/developing countries

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

nepřátelský: voj. nepřátelská zeměenemy country

odstěhovat se: Odstěhoval se na venkov.He moved to the country.

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

průmyslově: průmyslově vyspělá zeměindustrially advanced country

přistoupit: Země přistoupila k EU.The country joined the EU.

uprchnout: Mnoho lidí uprchlo ze země.Many people fled the country.

venkovský: venkovské sídlocountry seat

vesnice: žít na vesnicilive in the country/a village

vesnický: vesnický životvillage/country life

vpadnout: Vpadli do země.They invaded the country.

vřít: V zemi to vře.The country is in ferment.

vyhnat: Byli vyhnáni ze země.They were expelled from the country.

vyhostit: Byli vyhoštěni (ze země)...They were expelled (from the country) ...

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

venkovský: venkovský balíkyokel, country bumpkin

vesnice: To je pro mne španělská vesnice.It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.

accession: accession countries(nově) přistupující země do EU ap.

Basque: the Basque countryBaskicko

competitor: competitor countrieskonkurenční země

country house: country house hotelhotel ve stylu venkovského sídla

cross-country: cross-country skisběžky

cross-country: sport. cross-country skiingběh na lyžích, hovor. běžkování

English: English-speaking countriesanglicky mluvící země

member: (EU) member countryčlenská země (Evropské unie)

native: native countryrodná země, vlast

partner: partner countrypartnerská země

produce: oil-producing countrieszemě těžící ropu

residence: country of residencezemě trvalého pobytu

run: cross-country runpřespolní běh

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

signatory: signatory countriessignatářské země

ski: cross-country skisběžky

skiing: cross-country skiingběh na lyžích, jízda na běžkách

supplier: supplier countrydodavatelská země

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.