Hlavní obsah

native [ˈneɪtɪv]

Vyskytuje se v

speaker: (native) speaker(rodilý) mluvčí

heath: native heathrodná hrouda rodný kraj, domov

land: native landrodná země

mluvčí: rodilý mluvčínative speaker

půda: rodná půdanative soil

rodilý: rodilý mluvčínative speaker

rodný: rodný jazyknative/mother tongue

řeč: mateřská řečnative language, mother tongue

země: rodná zeměnative land, domovina homeland, otčina fatherland

porozumět: porozumět rodilému mluvčímuunderstand a native speaker

rodák: Je to rodák z Brna.He is a native of Brno.

rodný: rodný důmnative home, osobnosti birthplace