Hlavní obsah

foreign [ˈfɒrɪn]

Přídavné jméno

  1. zahraniční, cizí, cizozemský jazyk, země ap.ekon. foreign currencycizí měna, valutaekon. foreign balanceplatební bilance vůči zahraničí
  2. form.cizí, cizorodý látka ap.

Vyskytuje se v

commerce: foreign commercezahraniční obchod

debt: national/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluh

foreign exchange: foreign exchange marketdevizový trh

national: foreign nationalcizí státní příslušník

policy: foreign policyzahraniční politika strategie ap.

reserve: foreign exchange reservesdevizové rezervy

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.

inflow: inflow of foreign capitalpřiliv zahraničního kapitálu

cizí: foreign languagesling. cizí jazyky

ministerstvo: Ministry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Departmentministerstvo zahraničních věcí

narozený: foreign-bornnarozený v cizině

událost: foreign affairszahraniční události ve zprávách ap.

zastupitelství: foreign representationzahraniční zastupitelství

řeč: study foreign languagesučit se cizí řeči

foreign: ekon. foreign currencycizí měna, valuta