Hlavní obsah

foreign [ˈfɒrɪn]

Přídavné jméno

  1. zahraniční, cizí, cizozemský jazyk, země ap.ekon. foreign currencycizí měna, valutaekon. foreign balanceplatební bilance vůči zahraničí
  2. form.cizí, cizorodý látka ap.

Vyskytuje se v

commerce: foreign commercezahraniční obchod

debt: national/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluh

foreign exchange: foreign exchange marketdevizový trh

foreign exchange: foreign exchange reservesdevizové rezervy

foreign exchange: foreign exchange tradersměnárník

national: foreign nationalcizí státní příslušník

policy: foreign policyzahraniční politika strategie ap.

reserve: foreign exchange reservesdevizové rezervy

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.

inflow: inflow of foreign capitalpřiliv zahraničního kapitálu

cizí: ling. cizí jazykyforeign languages

cizí: ekon. cizí měnaforeign currency

cizí: cizí státní příslušníkforeigner, foreign national

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Department

narozený: narozený v ciziněforeign-born

událost: zahraniční události ve zprávách ap.foreign affairs

zastupitelství: zahraniční zastupitelstvíforeign representation

řeč: učit se cizí řečistudy foreign languages