Hlavní obsah

alien [ˈeɪljən or ˈeɪlɪən]

Přídavné jméno

  • form.cizí, odlišný hl. vyvolávající averzi či strachvoj. alien forcescizí síly

Vyskytuje se v

cizinec: undesirable aliennežádoucí cizinec

alien: voj. alien forcescizí síly