Hlavní obsah

unconnected [ˌʌnkəˈnektɪd]

Přídavné jméno

  1. with sth nesouvisející, nemající souvislost s čímThese cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.
  2. nespojený, nepropojený dráty, vedením ap.elektr. nezapojený
  3. nesouvislý, nekoherentní věty ap.