Hlavní obsah

alienated [ˈeɪljəneɪtɪd or ˈeɪlɪə-]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.