Hlavní obsah

porozumět

Dokonavé sloveso

  • (řečenému ap.) komu/čemu understand sb/sth(pochopit) make sense of sthhovor. get sthporozumět rodilému mluvčímuunderstand a native speaker

Vyskytuje se v

špatně: špatně porozumět čemumisunderstand sth

grasp: pochopit co, porozumět čemu, zorientovat se v čem o problematice ap.get a grasp of/on sth

insight: proniknout do čeho, porozumět čemu, pochopit co problémugain (an) insight into sth

comprehend: neporozumět, nepochopitfail to comprehend

porozumět: porozumět rodilému mluvčímuunderstand a native speaker