Hlavní obsah

state [steɪt]

Podstatné jméno

  1. stát země
  2. the States hovor.Státy, Spojené státy USA
  3. of sth/sb stav čeho/kohostate of emergencystav ohrožení, mimořádný stavstate of weightlessnessstav beztížefinancial statefinanční situace
  4. skupenství, fáze, stadium

Přídavné jméno

  • státní státem vlastněný či spravovanýBrE state schoolstátní školastate examstátní zkouška, státnice

Vyskytuje se v

disrepair: in (a state of) disrepairve špatném stavu, zchátralý budova ap., v rozkladu

repair: (state of) repairzachovalost stupeň, (dobrý) stav, udržovanost

stutter: stutter (along)zadrhávat (se) diskuse, proces ap., trhaně se pohybovat

Baltic: Baltic statespobaltské státy

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

centennial: Centennial stateColorado oficiální přezdívka státu

church: separation of church and stateoddělení církve od státu

clear: clear across the statepřes celý stát

contiguous: 48 contiguous states48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje

decomposition: in an advanced state of decompositionv pokročilém stadiu rozkladu

emergency: state of emergencymimořádný stav, stav nouze

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

equation: equation of statestavová rovnice

equilibrium: state of equilibriumrovnovážný stav

health: state of healthzdravotní stav

minister: minister of statenáměstek ministra

neighbour: neighbour statessousední státy

non-member: non-member statenečlenský stát

otherwise: unless otherwise statedpokud není uvedeno jinak

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

secretary: First Secretary of Stateprvní náměstek předsedy vlády

stutter: stutter out sthvykoktat, zakoktat co

sunshine: přen. Sunshine StateFlorida

unless: unless otherwise statednení-li uvedeno jinak

vegetative: med. persistent vegetative stateapalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní koma

war: state of warválečný stav

welfare: ekon. welfare statestát blahobytu, sociální stát

line: state linestátní hranice

supervision: under the supervision of statepod dohledem státu

beztíže: stav beztížezero gravity, (state of) weightlessness

činitel: veřejný činitelpublic officer, státní state official

členský: členské státy EUEU member states

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Department

plynný: v plynném skupenstvíin gaseous state (of matter)

podnik: státní/národní/soukromý podnikstate/national/private enterprise

příspěvkový: příspěvková organizacestate-funded institution

rovnovážný: rovnovážný stav(state of) equilibrium

rozpočet: ekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočetbalanced/deficit/surplus/state budget

schodek: schodek státního rozpočtustate budget deficit

skupenství: plynné/kapalné/pevné skupenstvígaseous/liquid/solid state

sociální: sociální státwelfare state

správa: státní správastate administration, zaměstnání ap. public service

stát: členské státy EUEU member states

statek: státní statekstate farm

státní: státní hranicestate border

stav: stav beztížestate of weightlessness, zero gravity

stav: výjimečný stavstate of emergency

tuhý: tuhé skupenstvísolid state (of matter)

úředník: státní úředníkcivil servant, řídící state official

vyznamenání: vojenské/státní vyznamenánímilitary/state decoration

zastupitelství: práv. státní zastupitelstvíúřad state attorney's office, (public) prosecutor's office

zdravotní: zdravotní stavstate of health

být: být s tobe able, be in a fit state to do sth

původní: vrátit co do původního stavurestore sth to its original state

šok: být v šokube in (a state of) shock

šokový: med. šokový stavstate of shock

území: státní územístate territory

zachovat: zachovat co v původním stavukeep sth in its original state

slyšet: nechat/dát se slyšet prohlásitdeclare officially/publicly, state