Hlavní obsah

supervision [ˌsuːpəˈvɪʒən]

Podstatné jméno

  • of sth dohled, dozor nad čím, kontrola čehounder the supervision of statepod dohledem státu

Vyskytuje se v

bank: ekon. bank supervisionbankovní dohled

dohled: under medical supervisionpod lékařským dohledem

supervision: under the supervision of statepod dohledem státu