Hlavní obsah

úředník

Vyskytuje se v

vysoký: vysocí představitelé/úřednícihigh-ranking/senior officials

collar: úředníkwhite-collar (worker)

comptroller: úředník pověřený kontrolou státních financíComptroller and Auditor General

consular: konzulární úřady/úředníciconsular authorities/officials

immigration: imigrační úředník/politika/zákonyimmigration officer/policy/laws

officer: celní úředník, celníkcustoms officer

official: nejvyšší úředníktop official

servant: státní úředník/zaměstnaneccivil/public servant

white-collar: úředníci, kancelářští pracovníciwhite collar workers

úředník: státní úředníkcivil servant, řídící state official