Hlavní obsah

úředník

Vyskytuje se v

vysoký: vysocí představitelé/úřednícihigh-ranking/senior officials

collar: white-collar (worker)úředník

comptroller: Comptroller and Auditor Generalúředník pověřený kontrolou státních financí

consular: consular authorities/officialskonzulární úřady/úředníci

immigration: immigration officer/policy/lawsimigrační úředník/politika/zákony

officer: customs officercelní úředník, celník

officer: chief officernejvyšší úředník, vedoucí administrativy

official: top officialnejvyšší úředník

servant: civil/public servantstátní úředník/zaměstnanec

white-collar: white collar workersúředníci, kancelářští pracovníci