Hlavní obsah

condition [kənˈdɪʃən]

Vyskytuje se v

condition: conditionspodmínky, okolnosti

subject: subject to (a condition)pod (jednou) podmínkou čeho, pouze pokud uskutečnit se ap.

agreed: agreed conditionssjednané podmínky

atmospheric: atmospheric conditionspovětrnostní podmínky

heart: heart conditionsrdeční choroba

industrial: industrial conditionspracovní podmínky dělníka

present: in the present conditionv současné situaci

pristine: in pristine conditionv perfektním stavu nabízený k prodeji ap.

serviceable: in serviceable conditionve slušném stavu

weather: weather conditionspovětrnostní podmínky

windy: windy conditionsvětrno

working: working conditionspracovní podmínky

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruinv dezolátním stavu

dodržet: abide by the conditionsdodržet podmínky

drsný: harsh conditionsdrsné podmínky

nejlepší: under the best of conditions, at (the) bestpři nejlepším, v nejlepším případě

pod, pode: on condition that, providing thatpod podmínkou, že

podmíněný: conditioned reflex, conditioned responsebiol. podmíněný reflex

podmínka: on condition/provided that ...pod podmínkou, že ...

poměr: local conditionsmístní poměry

pořádek: systém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/orderbýt v pořádku

povětrnostní: weather conditionspovětrnostní podmínky

předpoklad: provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...za předpokladu, že ...

reflex: (un)conditioned reflexbiol. (ne)podmíněný reflex

situace: weather conditionsmeteor. povětrnostní situace

uložit: impose a sentence/a fine/conditions on sbuložit komu trest/pokutu/podmínky

životní: living conditionsživotní podmínky

kritický: The patient is critical/in critical condition.Pacient je v kritickém stavu.

stísněný: in cramped conditionsve stísněných podmínkách

vytvořit: More suitable conditions have been created.Byly vytvořeny vhodnější podmínky.

zachovat: keep sth in its original state, maintain the original condition of sthzachovat co v původním stavu

požehnaný: in a delicate condition, expecting a baby, with a babyv požehnaném stavu těhotná