Hlavní obsah

sedět

Nedokonavé sloveso

  1. (na židli ap.) sit, be sitting, be seatedsedět u stolusit at the tableSeďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.sedět na bobkusquat, be squattingsedět na Turkasit cross-legged
  2. hovor.(déle se zdržovat) sit (around)
  3. hovor.(spočívat) sithovor.přen. (držet na silnici) hold/grip the roadsedět na vejcíchbrood, sit on eggs
  4. ob.(ve vězení) be behind bars, do time, be in stir/jail, be doing bird, be inside, serve one's time/termob.BrE slang. do one's porridge
  5. hovor.(vyhovovat) komu suit, be right up sb's streethovor.hovor. be sb's speedTahle barva ti sedí.This colour suits you.
  6. hovor.(být výstižný) be (very) apthovor.(odpovídat ap.) tallyTa čísla nesedí.These numbers don't tally.
  7. hovor.(padnout - oblečení ap.) fit, sit (well), be a good fit

Vyskytuje se v

bobek: sedět na bobkusquat, hunker, sit on one's haunches

hnutí: sedět bez hnutísit (stock-)still

model: sedět modelem komumodel for sb

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

Turek: sedět na Turkasit cross-legged

volant: sedět/být za volantembe at/behind the steering wheel

klidně: Seď klidně.Sit still.

klín: sedět komu na klíněbe sitting in sb's lap/on sb's knee(s)

krb: Seděli jsme u krbu.We sat by the fireside.

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

proti: Seděl proti mně.He sat opposite me.

rovně: Seď rovně!Sit upright!

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

vzpřímeně: sedět vzpřímeněsit (bolt) upright

založený: sedět se založenýma rukama nečinněsit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbs