Hlavní obsah

sitting [ˈsɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

haunch: squat/sit (down) on one's haunchesdřepnout/sednout (si) na bobek

knee: (sit) on sb's knees(sedět) na klíně komu

sit: sit (down)swh sednout si, posadit se kam

sit on: be sitting onsth sedět na čem, blokovat, z(a)držovat co

sit out: sit sth outpřečkat, přetrpět co, vydržet co až do konce

sit up: sit sb upposadit koho z leže do sedu ap.

back: sit backopřít se pohodlně

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

exam: take/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čeho

jury: be/sit on the jurybýt/zasedat v porotě

slouch: walk/sit with a slouchchodit/sedět shrbeně

splay: sit splay-leggedsedět s koleny/nohama od sebe

still: sit stillnehybně sedět, sedět bez hnutí

sun: sit in the sunsedět na slunci

table: sit at the tablesedět u stolu, sednout si ke stolu

tight: hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane

across: He sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.

at: sit down at the tablesednout si ke stolu

comfort: sit in comfortpohodlně sedět

bobek: squat, hunker, sit on one's haunchessedět na bobku

dělat: take/sit/do an examdělat zkoušku

hnutí: sit (stock-)stillsedět bez hnutí

leh: sit-upsed leh cvik

počítač: work/sit at a computerpracovat/sedět u počítače

posezení: eat sth in one sittingsníst co na posezení

přečíst (si): read sth at one sittingpřečíst co jedním dechem

sed: when sitting, in a seated positionv sedu

sedět: sit cross-leggedsedět na Turka

skládat: take/sit an exam in sthskládat zkoušku z čeho

terč: sitting target/hovor. duckpřen. snadný terč

Turek: sit cross-leggedsedět na Turka

vzhůru: be up/sit up/stay up latebýt/zůstat dlouho vzhůru

zkouška: take/sit an examdělat/skládat zkoušku

dopředu: I'll sit at the front.Sednu si dopředu. v autě

dozadu: I will sit in the back.Sednu si dozadu.

k, ke, ku: sit down at the tablesednout si ke stolu

klidně: Sit still.Seď klidně.

klín: be sitting in sb's lap/on sb's knee(s)sedět komu na klíně

naproti: He sat right opposite me.Seděl přímo naproti mně.

okolo: They were sitting around the fire.Seděli okolo ohně.

posadit se: sit at the tableposadit se ke stolu

proti: He sat opposite me.Seděl proti mně.

přihlížet: stand (idly) by, sit backnečinně přihlížet

přisednout: May I join you?, Do you mind if I sit here?Mohu si přisednout?

rovně: Sit upright!, nehrb se Don't slouch!Seď rovně!

sednout: Sit down (please)., (Please) take a seat.Sedněte si (prosím).

stůl: sit down at the tablesednout si ke stolu

u: sit an exambýt u zkoušky

vpředu: May I sit at/in the front?Můžu sedět vepředu?

vysedávat: sit around in pubsvysedávat po hospodách

vzpřímeně: sit (bolt) uprightsedět vzpřímeně

založený: sit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbssedět se založenýma rukama nečinně

fence: sit on the fencetakticky vyčkávat, zůstávat neutrální nepřidat se k žádné straně