Hlavní obsah

dozadu

Vyskytuje se v

stáhnout: Stáhla si vlasy dozadu.She tied her hair back.

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

lean: lean backzaklonit se, opřít se (dozadu) zády

slick: slick one's hair backulíznout si vlasy dozadu

stand: stand aside/backustoupit stranou/dozadu