Hlavní obsah

stáhnout

Dokonavé sloveso

  1. (pryč) co pull off, draw away/off(svléct) strip off(rukavici ap.) slip off sthStáhl jsem přikrývku.I pulled off the blanket.Stáhl si boty.He pulled his shoes off.
  2. (dolů) co pull down, draw(dát níž) lower(okýnko v autě) roll down(plachtu ap.) haul down sthStáhnul jsem rolety.I pulled the blinds down.
  3. slang.(data ap.) co download sthstáhnout si co z internetudownload sth from the Internet
  4. (vojsko, z oběhu ap.) koho/co withdraw sth(odvolat z místa) recall sb(vzít zpět též) retract sthstáhnout co z programutake sth off the programmestáhnout co z oběhuwithdraw sth from circulation, take sth out of circulation
  5. (utáhnout) co tighten(převázat ap.) tie up(pevně vlasy ap.) bind up sthStáhla si vlasy dozadu.She tied her hair back.
  6. co (smrštit) contract(svraštit) pucker(rty) purse sth
  7. hovor. expr.(ztlumit) co turn down, lower sthStáhni trochu zvuk.Turn the sound down a bit.
  8. hovor.(srovnat)stáhnout čí náskok(snížit) gain on sb, reduce sb's margin/lead, (dohnat) catch up with sb
  9. (zbavit kůže) co flay, skin, pelt sthstáhnout králíkaskin a rabbit

Vyskytuje se v

kůže: flay, skin sth/sbstáhnout z kůže co/koho

okénko: wind down/up the windowstáhnout/vytáhnout okénko v autě

stáhnout se: The troops withdrew from the area.Jednotky se stáhly z oblasti.

charge: drop the charges against sbstáhnout obžalobu proti komu

circulation: withdraw sth from circulationstáhnout co z oběhu

draw: draw togethersmrštit se, smrsknout se, stáhnout se, srazit se

pin: pin back its earsstáhnout uši pes k hlavě ap.

resignation: offer/withdraw one's resignationnabídnout/stáhnout svoji demisi

withdraw: The troops withdrew.Jednotky se stáhly.

stáhnout: withdraw sth from circulation, take sth out of circulationstáhnout co z oběhu