Hlavní obsah

roll [rəʊl]

Sloveso

  1. (s)kutálet (se), valit (se), koulet (se)roll out of bedvykulit se z posteleroll (out) sth(vy)válet, rozválet co těsto, rozválcovat co železo ap.
  2. sth (u)válet záhon, válcovat silnici co
  3. kutálet se, válet se o člověku
  4. valit se, jet pomalu, sunout se tank ap., rolovat letadlo po letištní plošeWe should get rolling.Měli bysme jet., přen. Měli bysme začít.
  5. běžet, jet, pracovat přístroj
  6. roll down sth stékat, téct, řinout se po čem slzy ap.
  7. roll (up) sth stočit, smotat, svinout co do ruličky, klubíčkaroll sth upvytáhnout, vyrolovat co okýnko auta, roletu ap., vyhrnout (si) co rukáv

Vyskytuje se v

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu

roll in, roll into: be rolling invalit se, přitékat, hrnout se ve velkém - peníze ap.

roll in, roll into: roll sth intosth stočit, srolovat co do čeho do klubíčka ap.

roll on: Roll on sthUž aby byl(o) co

roll-on: roll-on (deodorant)kuličkový deodorant

board: rolling boardvál kuchyňský

dough: dough raising/rollingkynutí/válení těsta

hot: tech. hot-rolledválcovaný za tepla

oats: rolled oatsovesné vločky

odometer: roll back the odometerstočit tachometr stav

pin: rolling pinváleček na těsto

red carpet: roll out the red carpetpřipravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komu

roll call: take a roll callzjišťovat/dělat prezenci

rolling: rolling papercigaretový papír(ek)

rolling: temper rollingpřeválcování zastudena

rolling: rolling board(kuchyňský) vál

roll-on roll-off: roll-on roll-off ferry(nákladní) trajektová loď

sleeve: roll up one's sleevesvyhrnout si rukávy

stock: rolling stockvozový park

tax: pay-roll taxdaň ze mzdy

vote: vote by roll-callhlasovat jmenovitě jeden za druhým