Hlavní obsah

sit [sɪt]

Vyskytuje se v

haunch: dřepnout/sednout (si) na bobeksquat/sit (down) on one's haunches

knee: (sedět) na klíně komu(sit) on sb's knees

sit: swh sednout si, posadit se kamsit (down)

sit on: sth sedět na čem, blokovat, z(a)držovat cobe sitting on

sit out: přečkat, přetrpět co, vydržet co až do koncesit sth out

sit up: posadit koho z leže do sedu ap.sit sb up

back: opřít se pohodlněsit back

cross-legged: sedět v tureckém sedu/na Turkasit cross-legged

exam: dělat zkoušku z čehotake/sit/do an exam in sth

jury: být/zasedat v porotěbe/sit on the jury

slouch: chodit/sedět shrbeněwalk/sit with a slouch

splay: sedět s koleny/nohama od sebesit splay-legged

still: nehybně sedět, sedět bez hnutísit still

sun: sedět na sluncisit in the sun

table: sedět u stolu, sednout si ke stolusit at the table

tight: sedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestanehovor. sit tight

across: Sedl si naproti Michalovi.He sat down across from Michael.

at: sednout si ke stolusit down at the table

comfort: pohodlně sedětsit in comfort

bobek: sedět na bobkusquat, hunker, sit on one's haunches

dělat: dělat zkouškutake/sit/do an exam

hnutí: sedět bez hnutísit (stock-)still

leh: sed leh cviksit-up

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

posezení: sníst co na posezeníeat sth in one sitting

přečíst (si): přečíst co jedním dechemread sth at one sitting

sed: v seduwhen sitting, in a seated position

sedět: sedět na Turkasit cross-legged

skládat: skládat zkoušku z čehotake/sit an exam in sth

terč: přen. snadný terčsitting target/hovor. duck

Turek: sedět na Turkasit cross-legged

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

zkouška: dělat/skládat zkouškutake/sit an exam

dopředu: Sednu si dopředu. v autěI'll sit at the front.

dozadu: Sednu si dozadu.I will sit in the back.

k, ke, ku: sednout si ke stolusit down at the table

klidně: Seď klidně.Sit still.

klín: sedět komu na klíněbe sitting in sb's lap/on sb's knee(s)

naproti: Seděl přímo naproti mně.He sat right opposite me.

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

posadit se: posadit se ke stolusit at the table

proti: Seděl proti mně.He sat opposite me.

přihlížet: nečinně přihlížetstand (idly) by, sit back

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

rovně: Seď rovně!Sit upright!, nehrb se Don't slouch!

sednout: Sedněte si (prosím).Sit down (please)., (Please) take a seat.

stůl: sednout si ke stolusit down at the table

u: být u zkouškysit an exam

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

vysedávat: vysedávat po hospodáchsit around in pubs

vzpřímeně: sedět vzpřímeněsit (bolt) upright

založený: sedět se založenýma rukama nečinněsit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbs

fence: takticky vyčkávat, zůstávat neutrální nepřidat se k žádné straněsit on the fence