Hlavní obsah

sít

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

bezpečnostní: safety belt, seat beltbezpečnostní pás

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

pořádek: seating order/planzasedací pořádek

potah: car seat coverspotahy do auta

připoutaný: be wearing a seat belt, hovor. be buckled upbýt připoutaný v sedadle

rozhodit: rozhodit sítěcast one's nets

sed: when sitting, in a seated positionv sedu

sedací: lounge suite, seating group, třídílná three piece suitesedací souprava

sedačka: do auta ap. child seat, baby (car) seat, přenosná infant carrier, i ke stolu ap. booster seatdětská sedačka

sedadlo: back/rear seatzadní sedadlo v autě

sezení: number of seats, seating capacity(počet) míst k sezení

síla: vší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might

silo: zeměd. obilné silograin silo, k sušení AmE též grain elevator

síť: sociální sítěsocial networks

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwards

souprava: lounge/trojdílná three piece suite, seating groupsedací souprava

spolujezdec: passenger seatsedadlo spolujezdce

správce: výp. správce sítěnetwork administrator

volný: vacant seatvolné místo/sedadlo

vrchol: na vrcholu silat the height of one's powers, in one's prime

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

zasedací: seating (plan)zasedací pořádek

místo: Is this seat free?Je to místo volné?

nabrat: nabrat znovu silrecover one's strengths

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

obsadit: This seat is occupied/taken/not free.Tohle místo je obsazeno.

oddělat: He removed the rear seats.Oddělal zadní sedadla.

odepnout: He unfastened his seat belt.Odepnul si bezpečnostní pás.

pás: fasten one's seat beltzapnout si pás bezpečnostní

prohodit: Let's swap seats.Prohodíme si místa.

přesednout: Can we swap seats?Můžeme si přesednout? navzájem

připoutat se: Fasten your seat belts.Připoutejte se. v letadle ap.

sedět: Remain seated.Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejte

sednout: Sit down (please)., (Please) take a seat.Sedněte si (prosím).

sto: devatenáct set padesát letopočetnineteen fifty

tečovat: Tečoval míč do sítě.He deflected the ball into the net.

tisíc: tisíc osm set dvacet letopočeteighteen twenty

venkovský: country seatvenkovské sídlo

volno: Is this seat free?Je zde volno?

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

vyměnit: Shall we swap seats?(Ne)vyměníme si místa?

zabrat: occupy a seatzabrat (si) místo k sezení

housle: play second fiddle, take a back seatpřen. hrát druhé housle

navrch: v soutěži ap. have the upper hand, být ve výhodě nad kým be one up on sb, AmE, hovor. be in catbird seatmít navrch

administrator: správce sítěnetwork administrator

all-out: útok s nasazením všech silall-out attack

back: back seatzadní sedadlo auta ap.

balcony: balcony seatsmísta na balkon

cover: car seat coversautopotahy, potahy do auta

deep: tech. deep-seated deposithlubinné ložisko

fasten: fasten one's seat-beltpřipoutat se v autě ap.

front: front seat passengerspolujezdec na předním sedadle

go out: snažit se ze všech silgo all out to do sth

main: všemi prostředky, ze všech silby main force

net: kůl k natažení sítě v tenise ap.net pole

online: připojit se do sítěgo online

passenger: passenger seatmísto spolujezdce v autě

plan: seating planzasedací pořádek

reel: inertia-reel seat beltsamonavíjecí pás v autě

ringside: ringside seatsedadlo v první řadě

scatter: sít, rozsévat, rozhazovat semínkascatter seeds

seat: toilet seatzáchodové sedátko

seat belt: fasten/unfasten one's seat beltzapnout si/odepnout si bezpečnostní pás

seating: outside seatingvenkovní posezení, zahrádka restaurace

slatted: slatted seatlaťová židle/lavice

sleeper: sleeper seatsklápěcí sedadlo

social: sociální sítěsocial networks

take: take sb's seatzasednout komu místo

try: snažit se ze všech siltry one's best

unbuckle: unbuckle osf/one's seat beltodepnout se, odepnout si pás v autě ap.

underground: inženýrské sítěunderground utilities/services

vacant: vacant seatvolné místo

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

orchestra: orchestra (seats)místa v první řadě v divadle ap.