Hlavní obsah

sít

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

bezpečnostní: bezpečnostní pássafety belt, seat belt

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

pořádek: zasedací pořádekseating order/plan

potah: potahy do autacar seat covers

připoutaný: být připoutaný v sedadlebe wearing a seat belt, hovor. be buckled up

rozhodit: i přen. rozhodit sítěcast one's nets

sed: v seduwhen sitting, in a seated position

sedací: sedací soupravalounge suite, seating group

sedačka: dětská sedačkado auta ap. baby (car) seat, child seat, přenosná infant carrier, i ke stolu ap. booster seat

sedadlo: zadní sedadlo v autěback/rear seat

sedadlo: sedadlo řidiče/spolujezdcedriver's/passenger seat

sezení: (počet) míst k sezenínumber of seats, seating capacity

síla: vší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might

silo: zeměd. obilné silograin silo, k sušení AmE též grain elevator

síť: sociální sítěsocial networks

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort

souprava: sedací soupravalounge/trojdílná three piece suite, seating group

spolujezdec: sedadlo spolujezdcepassenger seat

správce: výp. správce sítěnetwork administrator

volný: volné místo/sedadlovacant seat

vrchol: na vrcholu silat the height of one's powers, in one's prime

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

zasedací: zasedací pořádekseating (plan)

místo: Je to místo volné?Is this seat free?

nabrat: nabrat znovu silrecover one's strengths

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

oddělat: Oddělal zadní sedadla.He removed the rear seats.

odepnout: Odepnul si bezpečnostní pás.He unfastened his seat belt.

pás: zapnout si pás bezpečnostnífasten one's seat belt

prohodit: Prohodíme si místa.Let's swap seats.

přesednout: Můžeme si přesednout? navzájemCan we swap seats?

připoutat se: Připoutejte se. v letadle ap.Fasten your seat belts.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.

sednout: Sedněte si (prosím).Sit down (please)., (Please) take a seat.

síť: zapojit co do sítě do zásuvkyplug sth in

sto: devatenáct set padesát letopočetnineteen fifty

tečovat: Tečoval míč do sítě.He deflected the ball into the net.

tisíc: tisíc osm set dvacet letopočeteighteen twenty

venkovský: venkovské sídlocountry seat

volno: Je zde volno?Is this seat free?

volný: Je tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

vyměnit: (Ne)vyměníme si místa?Shall we swap seats?

zabrat: zabrat (si) místo k sezeníoccupy a seat

housle: přen. hrát druhé housleplay second fiddle, take a back seat

navrch: mít navrchv soutěži ap. have the upper hand, být ve výhodě nad kým be one up on sb, AmE, hovor. be in catbird seat

administrator: network administratorsprávce sítě

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

back: back seatzadní sedadlo auta ap.

balcony: balcony seatsmísta na balkon

cover: car seat coversautopotahy, potahy do auta

cushion: seat cushionpodsedák na židli, hovor. podprdelník

deep: tech. deep-seated deposithlubinné ložisko

fasten: fasten one's seat-beltpřipoutat se v autě ap.

front: front seat passengerspolujezdec na předním sedadle

go out: go all out to do sthsnažit se ze všech sil

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

net: net polekůl k natažení sítě v tenise ap.

online: go onlinepřipojit se do sítě

passenger: passenger seatmísto spolujezdce v autě

plan: seating planzasedací pořádek

reel: inertia-reel seat beltsamonavíjecí pás v autě

ringside: ringside seatsedadlo v první řadě

scatter: scatter seedssít, rozsévat, rozhazovat semínka

seat: baby seatdětská sedačka do auta

seat: toilet seatzáchodové sedátko

seat: aisle/window seatmísto v uličce/u okna v letadle ap.

seat: high seatposed myslivecký

seat: keep one's seatudržet si křeslo být znovu zvolen do funkce

seat: take one's seatujmout se funkce volený zastupitel

seat: Be seated.Posaďte se., Sedněte si.

seat belt: fasten/unfasten one's seat beltzapnout si/odepnout si bezpečnostní pás

seating: outside seatingvenkovní posezení, zahrádka restaurace

slatted: slatted seatlaťová židle/lavice

sleeper: sleeper seatsklápěcí sedadlo

social: social networkssociální sítě

take: take sb's seatzasednout komu místo

try: try one's bestsnažit se ze všech sil

unbuckle: unbuckle osf/one's seat beltodepnout se, odepnout si pás v autě ap.

underground: underground utilities/servicesinženýrské sítě

vacant: vacant seatvolné místo

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

main: plug sth into the mainszapojit co do sítě

put on: Put on your seat belt.Připoutej se., Zapni si pás. bezpečnostní

seat: in the back seatna zadním sedadle

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

seat: This van seats eight.Tento mikrobus je pro osm osob.

orchestra: orchestra (seats)místa v první řadě v divadle ap.