Hlavní obsah

rozhodit

Vyskytuje se v

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap., způsobit chaos v čem

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

tough cookie: She is a tough cookie.Ji jen tak něco nerozhodí.

rozhodit: cast one's netsrozhodit sítě