Hlavní obsah

nedostatek

Vyskytuje se v

deficiency: iron deficiencynedostatek železa v organismu

deprivation: sleep deprivationnedostatek spánku

deprived: sleep-deprivednevyspalý, trpící nedostatkem spánku

lack: for lack of sthpro nedostatek, kvůli nedostatku čeho

lack: sth is lackingnedostává se, je nedostatek čeho

short: short supplynedostatek, malá zásoba

shortage: acute shortageakutní nedostatek

shortage: housing shortagenedostatek bytů

staffing: staffing shortagenedostatek pracovníků

stringency: financial stringencyfinanční tíseň, nedostatek peněz

supply: short supplynedostatek, malá zásoba čeho

vitamin: vitamin deficiencynedostatek vitamínů

thereof: faith or the lack thereofvíra či její nedostatek

underfunded: The company is underfunded and understaffed.Firma se potýká s nedostatkem financí i pracovníků.