Hlavní obsah

nedostatek

Vyskytuje se v

deficiency: iron deficiencynedostatek železa v organismu

deprivation: sleep deprivationnedostatek spánku

deprived: sleep-deprivednevyspalý, trpící nedostatkem spánku

lack: for lack of sthpro nedostatek, kvůli nedostatku čeho

lacking: be lacking in sthpostrádat co, mít nedostatek čeho

short: short supplynedostatek, malá zásoba

shortage: acute shortageakutní nedostatek

staffing: staffing shortagenedostatek pracovníků

straitened: in straitened circumstancesve finanční tísni, v nuzných poměrech, v nedostatku oproti předchozímu období

stringency: financial stringencyfinanční tíseň, nedostatek peněz

supply: short supplynedostatek, malá zásoba čeho

vitamin: vitamin deficiencynedostatek vitamínů

thereof: faith or the lack thereofvíra či její nedostatek

underfunded: The company is underfunded and understaffed.Firma se potýká s nedostatkem financí i pracovníků.

wanting: be found wantingnesplňovat požadavky, neodpovídat standardu, nevyhovovat, mít nedostatky

nedostatek: labour shortagenedostatek pracovních sil