Hlavní obsah

sto

Podstatné jméno, rod střední

  • hundredza číslovkou netvoří množ. číslodvě stětwo hundredsto padesáthundred and fiftydevatenáct set padesát letopočetnineteen fiftyna sto procent vědět jistěfor a fact, for sure

Vyskytuje se v

padesát: hundred and fiftysto padesát

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

o: book of one hundred pageskniha o sto stranách

prohrát: He lost two hundred crowns.Prohrál dvě stě korun.

tisíc: eighteen twentytisíc osm set dvacet letopočet

and: three hundred and fiftytři sta padesát

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

sto: for a fact, for surena sto procent vědět jistě