Hlavní obsah

and [ænd unstressed ənd or ən]

Spojka

  1. a slučovací spojkaday and nightdnem a nocímore and morevíc a víc, čím dál víc
  2. a, plus při sčítání
  3. v číslovkách mezi stovkami či tisíci a desítkamithree hundred and fiftytři sta padesát

Slovní spojení

Punch and Judy show accident and emergency assault and battery bed and breakfast black and white block and tackle blood and thunder board and lodging bread and butter cash-and-carry cloak-and-dagger cock-and-bull story cops-and-robbers down-and-out fish and chip shop foot-and-mouth disease free and easy hard and fast hide-and-seek high and mighty hit and miss hit-and-run kiss-and-tell kith and kin law and order lost and found odds and ends open-and-shut out-and-out pen and ink pins and needles rag-and-bone man rank and file rock and roll rough and ready rough and tumble savings and loan short back and sides skull and crossbones slash and burn smash-and-grab snakes and ladders so-and-so song and dance spick and span stop-go sweet and sour to and fro to-ing and fro-ing track and field up-and-coming wear and tear wheel and deal

Vyskytuje se v

above: (a) víc, (a) výš než daná hodnota(and) above

ache: drobné potíže, bolístky tělesnéaches and pains

again: znovu a znovu, zas a znova, opakovaněagain and again

all: co taky, stejně tak, jakbysmet zdůraznění překvapivého ap.sth and all

arm: stát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně drahocost an arm and a leg

back: tam a zpět/zpátky, sem a tam pohybovat se ap.back and forth

backwards: tam a zpátky, sem a tam pohybovat sebackwards and forwards

barrel: se vším všudy, sakumprásk, úplně všechnolock, stock and barrel

beck: (muset) být k dispozici komube at sb's beck and call

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

between: (jen tak) mezi námibetween you and me

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

bit: všechno možné, kde co, nejrůznější věcibits and pieces

black and white: černé na bílémin black and white

bob: A hotovo!, A je to (v pohodě)!and Bob's your uncle!

body: tělem i dušíbody and soul

both: jak ... tak, nejen ... ale také, ... iboth ... and

bread and butter: (zcela) základní/zásadníbread-and-butter

breadth: křížem krážem, široko daleko, po celé ploše čeho(across) the length and breadth of sth

breed: narodit se a vyrůst kdebe born and bred swh

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelzewant to have one's cake and eat it

chalk: jako nebe a dudy, jako den a noc zcela rozdílnýas chalk and cheese

chapter: dopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovatgive sb chapter and verse on sth

chop: měnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvratchop and change

Co.: a spol. o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.and co.

company: a spol.and company

comparison: co je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.there is no comparison between sth and sth

cut: jasný, zřejmýcut and dried

day: v dnešní doběin this day and age

dead: pasé myšlenka, plán ap.dead and buried

each: úplně každý, všichni do jednohoeach and every

every: občas, tu a tam, příležitostněevery now and then, every once in a while

everything: a tak dále, a vůbec všechno ve výčtuand everything

far: zdaleka, jasně, nepochybně nejlepší ap.far and away

fast: with sth chovat se nezodpovědně, dělat čachry s čímplay fast and loose

fetch: dělat poskoka, posluhovat jednoduchou činností, for sb obskakovat kohofetch and carry

few: vzácný, řídký výskytemfew and far between

flesh: člověk z masa a kostíflesh and blood

fun: dovádění nezodpovědnéfun and games

give: vzájemné ústupky, hledání kompromisu, něco za něcogive and take

hale: zdravý, zdravím kypící, čilý o starém člověkuhale (and hearty)

half: co jako hrom velký, náročný ap.sth and a half

hammer: dělat co s vervou, pořádně se do čeho oboutgo at sth hammer and tongs

hand: se spoutanýma rukama i nohamabound hand and foot

high: nechat koho na holičkách v beznadějné situacileave sb high and dry

high and mighty: společenská smetánka namyšlená ap., přen. panstvothe high and mighty

home: být za vodou, mít co v kapse být jasně v čelebe home and dry

hot: měnit stále názor/postoj hl. do extrémůblow hot and cold

hue: povyk, pokřik hlasité protestyhue and cry

lady: dámy a pánovéladies and gentlemen

large: v podstatě, celkově (vzato)by and large

less: stále/čím dál (tím) méněless and less

like: a tak podobněand the like

live: věnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro colive and breathe sth

lo: hle!, kupodivu!, světe div se! též iron. o nepřekvapivémlo (and behold)

more: víc a víc, čím dál více, stále vícmore and more

near: čí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milíone's nearest and dearest

neck: být vyrovnaný/na tom stejně se stejnou šancí zvítězitbe neck and neck

night: ve dne v nociday and night, night and day

now: občas, čas od času, tu a tamnow and then, (every) now and again

null: neplatný, neúčinný, anulovanýnull and void

off: tu a tam, sem tam, nepravidelně něco dělatoff and on, on and off

on: pořád dál, dál a dál pokračovat ap.on and on

once: jednou provždyonce (and) for all

one: postupněin ones and twos

over: (navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čehoover and above

pick: vybírat (si) vybíravě, jen z velmi dobrýchpick and choose

pro: klady a zápory, (důvody) pro a protipros and cons

purely: prostě a jednodušepurely and simply

purpose: prakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediskafor all practical purposes, to all intents and purposes

ragtag: lůza, plebs, chátraragtag (and bobtail)

rest: a tak dále, a vše(chno) co k tomu patříand the rest, all the rest of it

rock: mezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemnábetween a rock and a hard place

round: honit se hlavou komu myšlenky ap.be going round and round in one's head

sackcloth: sypat si popel na hlavu, kát se hl. přehnaněwear sackcloth and ashes

safe: živ a zdráv, v naprostém pořádku, ve zdraví vyváznout ap.safe and sound

same: jedno a totéž, jeden a tentýžone and the same

sick: of sth mající plné zuby čeho, otrávený, znechucený čímsick (and tired)

sinker: úplně, bez váhání, i s navijákem uvěřit lži ap.hook, line and sinker

smash-and-grab: rozbití a vyloupení výkladní skříněsmash-and-grab (raid)

so: a tak dále, a tak podobněand so on

such: takový a takový, to a to neurčitý popissuch and such

sweetness: idyla, idylická záležitost(all) sweetness and light

testament: poslední vůle, závěť předsmrtnálast will and testament

that: a takové (ty) věciand (all) that

there: ihned, okamžitě, na místě učinitthere and then, then and there

about: být zase na nohou, už zase chodit ven po nemoci, omezení ap.be out and about

atletika: sport. lehká atletikatrack and field (events), BrE též athletics

balné: poštovné a balné (v ceně)postage and packing (included)

brnění: mít brnění v čemhave pins and needles in sth

byt: byt a stravaboard and lodging

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

celní: celní úřadkancelář ap. customs (office), orgán BrE Customs (and Excise), AmE Customs Service

cenný: ekon. cenné papírysecurities, akciové stocks (and shares)

co: čím dál vícemore and more, increasingly

čára: přerušovaná/čárkovaná/tečkovaná/čerchovaná čárabroken/dashed/dotted/dash-and-dot line

čas: čas od časufrom time to time, at times, now and then

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

čípek: tyčinky a čípkyretinal rods and cones

dál: a tak dáleand so on, etcetera

další: a další ve výčtuand others

dáma: dámy a pánovéladies and gentlemen

den: den co denday in and day out, day after day

dno: být (úplně) na dněspolečensky ap. be down and out, i duševně ap. dragged down

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

docházkový: docházkový systémtime and attendance (system)

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

hodina: hodina a půlan hour and a half

hůř: čím dál hůřeworse and worse

hutní: hutní průmysliron and steel industry

chléb: chléb s máslembread and butter

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

jednoduše: prostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...

klad: klady a zápory čehothe pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sth

křížem: procestovat křížem krážemcriss-cross sth, travel the length and breadth of sth

lehký: sport. lehká atletikatrack and field

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

máslo: chleba s máslembread and butter

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

nabídka: nabídka a poptávkasupply and demand

nález: ztráty a nálezyBrE lost property (office), AmE lost and found (office)

naopak: a naopakand vice versa

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

naposled: poprvé a naposledfor the first and only/last time

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

naskrz: skrz naskrzthrough and through

našinec: našincipeople like you and me

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

blikat: Blikal baterkou.He was flicking a flashlight on and off.

být: 3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

džin: džin s tonikemgin and tonic

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

i: muži i ženyboth men and women

jádro: jádro věciheart of the matter, sum and substance

jako: chudí jako bohatí(both) poor and rich

jiný: ... a jiníand others

jít: Jdi pro něj.Go and get him.

konev: Lije jako z konve.It is raining cats and dogs., It's pouring down.

kopírování: barevné/černobílé kopírovánícolour/black and white copying

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

liják: Je tam řádný liják.It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.

a: tu a tamnow and then