Hlavní obsah

both [bəʊθ]

Zájmeno

Vyskytuje se v

candle: burn the candle at both endspracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinku

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

way: can't have it both waysnemoci mít obojí kdo

world: the best of both worldsto nejlepší z obojího jen klady a žádné zápory ze dvou či více věcí

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.

obojí: přijímání pod obojícommunion under both kinds

slovo: slovem i písmemboth in spoken and written form

vycházet: vycházet s příjmemmake both ends meet

i: muži i ženyboth men and women

jako: chudí jako bohatí(both) poor and rich

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

rozhlédnout se: rozhlédnout se na obě strany na přechodulook both ways

tak: jak muži, tak ženyboth men and women

ušetřit: Ušetřil čas i peníze.He saved both time and money.