Hlavní obsah

both [bəʊθ]

Zájmeno

Vyskytuje se v

candle: burn the candle at both endspracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinku

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

way: can't have it both waysnemoci mít obojí kdo

world: the best of both worldsto nejlepší z obojího jen klady a žádné zápory ze dvou či více věcí

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

may: Both of them, I may say, are reliable.Mohu říci, že oba jsou spolehliví.