Hlavní obsah

backwards, AmE! backward 'bHkwEd [ˈbækwədz]

Vyskytuje se v

bend: bend over backwardsmoci se přerazit horlivostí

lean: lean backwardszaklonit se

pozpátku: walk backwardsjít pozpátku

přetrhnout se: bend over backwards, fall over oneself to do sthmoci se přetrhnout

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

ustoupit: He stepped back(wards).Ustoupil zpět.

backwards: backwards and forwardstam a zpátky, sem a tam pohybovat se