Hlavní obsah

backward [ˈbækwəd]

Vyskytuje se v

backwards: backwards and forwardstam a zpátky, sem a tam pohybovat se

bend: bend over backwardsmoci se přerazit horlivostí

forward: backward and forwardsem a tam

lean: lean backwardszaklonit se

pozpátku: walk backwardsjít pozpátku

přetrhnout se: bend over backwards, fall over oneself to do sthmoci se přetrhnout

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

ustoupit: He stepped back(wards).Ustoupil zpět.

backward: tech. backward runningzpětný chod např. lodi