Hlavní obsah

backward [ˈbækwəd]

Vyskytuje se v

backwards: backwards and forwardstam a zpátky, sem a tam pohybovat se

bend: bend over backwardsmoci se přerazit horlivostí

bend: bend back(wards)zaklonit se

forward: backward and forwardsem a tam

lean: lean backwardszaklonit se

pozpátku: jít pozpátkuwalk backwards

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

pozpátku: číst pozpátkuread backwards

ustoupit: Ustoupil zpět.He stepped back(wards).