Hlavní obsah

lean [liːn]

Vyskytuje se v

leaning: have a leaning towards sthtíhnout k čemu

ore: lean/iron orechudá/železná ruda

over: lean overnaklonit se, předklonit se

tower: the Leaning Tower of Pisašikmá věž v Pise

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

side: lean over the sidenaklonit se přes okraj

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

šikmý: the Leaning Tower of Pisašikmá věž v Pise

okno: Don't lean out of the window.Nevyklánějte se z okna.

opřít se: Lean on me!Opři se o mě!

přes, přese: lean over the sidenaklonit se přes okraj

vyklonit se: She leant out of the window.Vyklonila se z okna.

lean: lean forwardpředklonit se

oteplování: global warmingglobální oteplování

podlahový: (under)floor heating, řidč. floor warmingpodlahové vytápění

přípravný: warm-up matchsport. přípravný zápas

teplý: warm sea currentgeogr. teplý mořský proud

odlétat: migrate south/to warmer climesodlétat na jih/do teplých krajin ptáci

oteplit se: It got warmer.Oteplilo se.

proud: warm currentteplý proud v moři, vzduchu ap.

přihořívat: You're getting warmer.Přihořívá. při hádání

teple: put on/wear warm clothesteple se obléci/oblékat

teplo: It's warm outside.Venku je teplo.

uvítat: They gave him a warm welcome.Vřele ho uvítali.

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa

grow: grow warmeroteplovat se počasí ap.

warm: wrap up warmnabalit se teple se obléct

warming: global warmingglobální oteplování

warm-up: sport. warm-up matchpřípravný zápas

clime: Birds migrate to warmer climes.Ptáci odlétají do teplých krajin.

ourselves: to keep ourselves warmabychom se zahřáli

warm up: I will warm up the soup.Ohřeji tu polévku.

warm-down: warm-down (exercise)cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěži

warm to: warm to(wards), warm up tosb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemu