Hlavní obsah

main [meɪn]

Přídavné jméno

Podstatné jméno

  1. (the) mains vedení, přívod, potrubí vody, odpadu ap.water main(s)vodovodní řad
  2. (the) mains hl. BrEsíť elektrická ap.plug sth into the mainszapojit co do sítěmains voltagesíťové napětí

Vyskytuje se v

main: vedení, přívod, potrubí vody, odpadu ap.(the) mains

mine: být zaminovaný/podminovanýbe mined

clearance: odminovánímine clearance

copper: měděný důlcopper mine

distribution: hlavní rozvodné vedeníelektr. distribution mains

mining: těžba uhlícoal mining

opencast: povrchový důlBrE opencast mine

ore: rudný důlore mine

personnel: protipěchotní minavoj. anti-personnel mine

salt: solný důlsalt mine

sonic: akustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.sonic mine

surface: povrchový důlhorn. surface mine

transformer: síťový transformátormains transformer

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

door: hlavní/zadní vchodmain/back door

good: Je to můj dobrý přítel.He's a good friend of mine.

grievance: Nejvíc jim vadí, že ...Their main grievance is that ...

takeaway: Hlavní, co si z tohoto filmu (můžeme) odnést, je...The big/main takeaway from this film is ...

worry: Největší starost mi dělá ...My main worry is ...

guess: Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.Your guess is as good as mine.

důl: povrchový důlsurface/strip/opencast mine

hlavní: hlavní chod/jídlomain course

hlubinný: hlubinný důlunderground mine

hrdina: hlavní hrdinamain/principal character

komunikace: hlavní komunikacemain road

mina: nášlapná/protipěchotní minaantipersonnel mine

nádraží: na nádražíat the (main) station

pole: sněžné/minové/ropné polesnow/mine/oil field

povrchový: horn. povrchový důlsurface/BrE opencast/AmE strip mine

příjem: hlavní příjemmain income

přívod: hlavní přívodmain

role: hlavní rolelead role, main part

řad: vodovodní řadwater mains

sídlo: sídlo firmy(company) main office, adresa company address

silnice: hlavní silnicemain road, dálková highway, BrE trunk road

síťový: elektr. síťové napětí napájecímains voltage

solný: solný důlsalt mine

stříbrný: stříbrný důlsilver mine

těžba: horn. těžba uhlícoal mining

těžní: horn. těžní věžpoppet-head, (mine) headgear, headframe

třída: hlavní třídahl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadway

uhelný: horn. uhelný důlcoal mine, colliery

vedení: hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main

věta: ling. hlavní/vedlejší větamain/subordinate clause

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodmain/side/back entrance/door

východ: hlavní/nouzový východmain/emergency exit

zlatý: zlatý důl i přen.gold mine

být: Ten svetr byl můj.The sweater was mine.

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

dobrý: můj dobrý přítelgood friend of mine

můj, má, mé, moje: můj dobrý přítela good friend of mine

postava: hlavní/titulní postavamain/title character

ruda: těžba rudyore mining

těžit: těžit uhlíextract coal, mine (for) coal

ulice: hlavní ulicemain street

uranový: uranový důluranium mine

ústřední: ústřední myšlenka čehomain idea/theme, keynote of sth

strana: Potěšení je na mé straně.The pleasure is all mine.

conquest: dobýt i přen.make a conquest