Hlavní obsah

complaint [kəmˈpleɪnt]

Podstatné jméno

  1. about sth stížnost na co, reklamace čehomake a (formal) complaint to sb against sb(oficiálně) si stěžovat u koho na kohofile/lodge a complaint with sbpodat stížnost u kohocomplaints departmentreklamační oddělení, oddělení stížností
  2. důvod k nespokojenosti/ke stížnostiMy main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...
  3. neduh, nemoc ne příliš vážná

Vyskytuje se v

frivolous: frivolous complaintneopodstatněná stížnost

handle: handling complaintsvyřizování reklamací/stížností

letter: letter of complaintpísemná stížnost

reklamace: complain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaintpodat reklamaci

stížnost: file/lodge/make a complaintpodat stížnost na co

zamítnout: reject the complaintzamítnout stížnost

vadit: His biggest complaint is that ...Nejvíc mu vadí, že ...

věčný: perpetual complaintsvěčné stížnosti

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho