Hlavní obsah

stůl

Podstatné jméno, rod mužský

  • table(kancelářský ap.) desktech. benchsednout si ke stolusit down at the tablepsací/kancelářský stůl(writing)/office deskna stole/pod stolemon/under the tablenosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)prostřít stůllay/set the table

Vyskytuje se v

kulatý: knights of the round tablerytíři kulatého stolu

psací: (writing) deskpsací stůl

švédský: cold buffet, smorgasbordšvédský stůl

u: at the tableu stolu

bubnovat: drum one's fingers on the tablebubnovat prsty do stolu

k, ke, ku: sit down at the tablesednout si ke stolu

kulečníkový: billiard table, na pool pool table, na snooker snooker tablekulečníkový stůl

objednat: book a tableobjednat si stůl

od, ode: He stood up from the table.Vstal od stolu.

osoba: table for two (people)/(persons)stůl pro dvě osoby

pod, pode: under the tablepod stolem

posadit se: sit at the tableposadit se ke stolu

praštit: bang one's fist on the table, bang the table with one's fistpraštit pěstí do stolu

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

sedět: sit at the tablesedět u stolu

sundat: He took his feet off the table.Sundal nohy ze stolu.

vedlejší: at the next tableu vedlejšího stolu

zadat: reserve/book a tablezadat si stůl

clear: clear the dishes from the tablesklidit (nádobí) ze stolu

drum: drum one's fingers (on the table)bubnovat prsty (do stolu)

feed: tech. feed tablepodávací stůl

kitchen: kitchen tablekuchyňský stůl

lay: BrE lay the tableprostřít (na) stůl

pedestal: pedestal deskpsací stůl se sloupky zásuvek

pool: pool tablekulečníkový stůl s 6 dírami

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

set: set the tableprostřít stůl

table: sit at the tablesedět u stolu, sednout si ke stolu

top: top tablestůl pro významné hosty, čestné místo

at: sit down at the tablesednout si ke stolu

for: table for twostůl pro dva

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.

sit: sit at the tablesedět u stolu

there: There is a book on the table.Na stole je kniha.

stůl: (writing)/office deskpsací/kancelářský stůl